PRASĪBAS SUMMA
TIESVEDĪBAS MAKSA
VIENA ŠĶĪRĒJTIESNEŠA HONORĀRS
Ja šķīrējtiesas sastāvs sastāv no
1 šķīrējtiesneša
3 vai vairāk šķīrējtiesnešiem
< 1500 EUR
10% no summas, bet ne mazāk kā 115 EUR
115 EUR
90 EUR
1 501 EUR – 7 200 EUR
330 EUR + 2% no summas, kas pārsniedz 1 500 EUR
330 EUR
230 EUR
7 201 EUR – 28 000 EUR
430 EUR + 1,5% no summas, kas pārsniedz 7 200 EUR
385 EUR
330 EUR
28 001 EUR – 142 000 EUR
640 EUR + 0,8% no summas, kas pārsniedz 28 000 EUR
640 EUR
570 EUR
142 001 EUR – 712 000 EUR
1 850 EUR + 0,3% no summas, kas pārsniedz 142 000 EUR
1 425 EUR
1 210 EUR
712 001 EUR – 1 422 000 EUR
3 800 EUR + 0,2% no summas, kas pārsniedz 712 000 EUR
2 135 EUR
1 850 EUR
> 1 422 000 EUR
5 980 EUR + 0,1% no summas, kas pārsniedz 1 422 000 EUR
2 845 EUR
2 135 EUR
Prasībās, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē
715 EUR
570 EUR
355 EUR

Gadījumā, ja šķīrējtiesas dibinātāja ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāja, šķīrējtiesas tiesvedības maksa un šķīrējtiesneša honorārs tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.

Šķīrējtiesas procesa izdevumu rekvizīti:
Saņēmējs: Biedrība «Šķīrējtiesu dibināšanai un darbībai»
Reģ. Nr.: 40008239678
Konta Nr.: LV45 HABA 0551 0402 8010 6
Saņēmēja banka: AS «Swedbank», kods HABALV22
Maksājuma mērķis: šķīrējtiesas procesa izdevumi